Verkoopvoorwaarden van

Handelsonderneming Louise, hierna te noemen: “Klassieke lampenkappen.nl”
Prinses Irenestraat 34
1398 CH Muiden
mail: info@klassiekelampenkappen.nl

Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst die tot stand gekomen is, tussen Klassieke lampenkappen.nl en de klant.
 2. Door bij Klassieke lampenkappen.nl een bestelling te plaatsen, gaat de klant akkoord met de Algemene Voorwaarden van Klassieke lampenkappen.nl.
 3. Klassieke lampenkappen.nl behoudt zich het recht om deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te allen tijden te wijzigen.

Artikel 2: Prijzen en betalingen

 1. De vermelde prijs van de producten is in Euro`s (incl. BTW) exclusief de verzend- en verwerkingskosten.
 2. De door de klant verschuldigde bedragen dienen te worden voldaan binnen de afgesproken betalingstermijn zoals vermeld op de factuur. Het bedrag dient te worden overgemaakt naar het op de factuur vermelde rekeningnummer t.a.v. Handelsonderneming Louise, onder vermelding van het factuurnummer.

Artikel 3: Levering

 1. Bij leveringen in Nederland zijn de zend- en verwerkingskosten voor de klant EUR 3,95.
 2. Bij leveringen in het buitenland worden de verzendkosten naar het betreffende land in rekening gebracht bij de klant.
 3. Klassieke lampenkappen.nl streeft ernaar de producten binnen 1 week na ontvangst van de bestelling te versturen via TNT Post. Bij het niet op tijd bezorgen door TNT Post kan Klassieke lampenkappen.nl niet aansprakelijk worden gesteld.
 4. Klassieke lampenkappen.nl is niet aansprakelijk voor het verloren gaan of beschadigingen van de verzonden producten. Indien vast is komen te staan dat Klassieke lampenkappen.nl toch aansprakelijk is voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid gemaximaliseerd tot het orderbedrag.
 5. Als de bezorging vertraging ondervindt, of als een bestelling niet dan wel gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan binnen 14 dagen bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling kosteloos te annuleren.
 6. Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer leverbaar is. Bezorgkosten van na leveringen zijn in zijn geheel voor Klassieke lampenkappen.nl.

Artikel 4: Aanbiedingen

Alle aanbiedingen van Klassieke lampenkappen.nl zijn vrijblijvend. Een aanbieding vervalt indien het product waarop de aanbieding betrekking heeft in de tijd tussen het plaatsen van de order en de ontvangst van de betaling niet meer leverbaar is.

Artikel 5: Overmacht

Klassieke lampenkappen.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld door Klassieke lampenkappen.nl en een oorzaak betreft die buiten haar macht ligt. In geval van overmacht kan de klant Klassieke lampenkappen.nl niet aansprakelijk stellen.

Artikel 6: Ruilen en retourneren

 1. Klassieke lampenkappen.nl doet er alles aan om de klant via de website te informeren over haar producten. Mocht een product desondanks niet aan de verwachtingen voldoen, dan kan het product geruild of geretourneerd worden.
 2. Afgeprijsde producten kunnen niet worden geruild of geretourneerd.
 3. Binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de bestelling kan de klant per e-mail: info@klassiekelampenkappen.nl, mededelen dat de klant de bestelling retour zendt.
 4. De producten die aangemeld zijn voor retour, dienen binnen drie (3) werkdagen na aanmelding aan Klassieke lampenkappen.nl verzonden te zijn: Klassieke lampenkappen.nl, Prinses Irenestraat 34, 1398 CH Muiden. Wij adviseren de klant het bewijs van verzending te bewaren.
 5. Het geretourneerde dient in originele staat te zijn. Dat wil zeggen: niet beschadigd, met aangehecht label en in de originele verpakking. Klassieke lampenkappen.nl behoudt zich het recht om slechts een gedeelte van het bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds gebruikt of na ontvangst beschadigd zijn.
 6. De verzendkosten voor de retourzending zijn voor rekening van de klant. Producten die worden geretourneerd dienen te allen tijde voldoende te worden gefrankeerd. Onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd en daarom ook niet gecrediteerd.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

Alle door Klassieke lampenkappen.nl geleverde producten blijven eigendom van Klassieke lampenkappen.nl totdat de klant aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 8: Garantie

Als een artikel bij levering gebreken vertoond, kan de klant het artikel in overleg met Klassieke lampenkappen.nl retourneren en zal Klassieke lampenkappen.nl het product ruilen of repareren.

Artikel 9: Klachten en aansprakelijkheid

 1. Voor verzending worden de producten zorgvuldig gecontroleerd door Klassieke lampenkappen.nl. Mochten er desondanks toch klachten zijn over een besteld product, dan kan de klant dit binnen zeven  (7) dagen na ontvangst van de bestelling kenbaar maken via e-mail: info@klassiekelampenkappen.nl. Klassieke lampenkappen.nl zal in dat geval z.s.m. telefonisch of via e-mail op de klacht reageren. Retourzendingen dienen vooraf aan Klassieke lampenkappen.nl kenbaar gemaakt te worden. Niet aangemelde retouren worden niet gecrediteerd.
 2. Klassieke lampenkappen.nl zal de klacht beoordelen. Indien een klacht gegrond is, ontvangt u het aankoopbedrag terug.
 3. Klassieke lampenkappen.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door ondeugdelijk gebruik van het product.
 4. Door individuele instellingen van beeldschermen, kunnen kleurafwijkingen niet uitgesloten worden.
 5. Klassieke lampenkappen.nl is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die na levering, door welke oorzaak dan ook, ontstaan is bij de klant of aan derden.

Artikel 10: Privacy

Op de website van Klassieke lampenkappen.nl wordt u gevraagd een aantal persoon/bedrijfsgegevens in te vullen. Deze gegevens worden gebruikt voor de uitvoering en de afwikkeling van de bestelling.

Artikel 11: Copyright

De teksten, foto’s, afbeeldingen, logo’s, handels- en domeinnamen en andere gegevens die gebruikt worden door Klassieke lampenkappen.nl zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van Klassieke lampenkappen.nl.

Artikel 12: Toepassing recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Klassieke lampenkappen.nl partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook als het een overeenkomst betreft met een klant die zijn/haar woonplaats in het buitenland heeft. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen.

Pin It on Pinterest